Šilalės rajono savivaldybės įmonė, kodas 176633027

Informacija mirusiojo artimiesiems

Informacija

Kas žinotina, mirus artimam

1. Žmogui mirus namuose, mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuos medikai arba, jei mirtis įvyko viešoje vietoje – policijos pareigūnai.

2. Mirties faktą nustato:

 • greitosios medicinos pagalbos slaugos specialistai (visą parą);
 • kitas slaugos specialistas, tiesiogiai atlikęs mirusio asmens sveikatos priežiūrą nesant gydytojo (jo darbo metu);
 • šeimos gydytojas (jo darbo metu), jei prižiūrėjo ligonį paskutinėmis jo gyvenimo dienomis;
 • gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė).

3. Medicininę pažymą, liudijančią mirties faktą, išduoda pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs gydytojas (jo nesant – kitas gydytojas).

4. Su medicinine pažyma, liudijančią mirties faktą, reikia kreiptis dėl mirusiojo asmens išregistravimo ir mirties liudijimo išrašymo: mieste – į savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių, kaime – į seniūniją.

5. Namuose mirusiojo kūnas į teritorinę lavoninę turėtų būti nugabentas per 2 valandas.

6. Viešoje vietoje mirusiojo kūną, pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.

7. Už asmenų, turinčių gyvenamąją vietą, kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje moka giminės.

8. Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė.

9. Dėl kūno šarvojimo vietos ir kitų, su šarvojimu susijusių klausimų, reikia kreiptis į laidojimo paslaugas teikiančias įmones.

10. Šilalėje šarvojimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas teikia – UAB „Gedmina“ (Mob. 868638451, visą parą)

Laidojimo pašalpa

1. Turint medicininę pažymą, liudijančią mirtį, galima kreiptis dėl vienkartinės laidojimo pašalpos, kurios dydis = 8 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y. 301,20 Eur.

2. Laidojimo pašalpa skiriama mirus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
 • Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
 • Lietuvoje – visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis).

 

3. Teisė gauti laidojimo pašalpą atsiranda nuo asmens mirties dienos, kurios faktą registruoja: mieste – savivaldybės civilinės metrikacijos įstaiga, kaime – seniūnija (išskyrus savivaldybių centrų seniūnijas), užsienyje – Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga.

4. Laidojimo pašalpa išmokama mirusiojo asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui.

5. Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės (seniūnijos) socialinės paramos skyrių pagal mirusiojo asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą (ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos).

6. Reikalingi dokumentai pašalpai gauti:

 • laidojančio asmens prašymas (pildomas savivaldybėje arba seniūnijoje);
 • mirties liudijimas (originalas ir jo kopija);
 • laidojančio asmens pasas (asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas;
 • juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.

 

7. Laidojimo pašalpa mokama iš savivaldybės biudžeto ir turi būti išmokėta per ne vėliau kaip per 24 valandas po oficialaus kreipimosi.

8. Laidojantis asmuo, laiku neatsiėmęs pašalpos, turės teisę dar kartą teikti prašymą pašalpai gauti.

9. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės (savivaldybės) lėšomis.

.

Šarvojimo ir laidojimo kapinėse tvarka

1. Lietuvoje visos kapinės yra valstybinės.

2. Tik gimęs Lietuvos pilietis iškart gauna teisę į vietą kapinėse, todėl už žemę mokėti nereikia.

3. Rašytinį leidimą laidoti kapinėse mirusiojo kūną arba urną su mirusiojo palaikų pelenais išduoda savivaldybė arba seniūnai, jeigu jiems pavesta prižiūrėti seniūnijos teritorijoje esančias kapines.

4. Leidimui gauti reikalingi dokumentai:

 • laidojančio asmens prašymas;
 • mirties liudijimas.

 

Šilalės kapinių prižiūrėtojai:

 1. A. Gražinskas, mob. 868566534
 2. V. Kairys, mob. 865059636
Kremavimas

Kremavimas – įprastas laidojimo būdas pasaulyje, kuris sparčiai populiarėja ir Lietuvoje. Tai vienas iš ekologiškiausių, higieniškiausių ir mažiausiai atliekų paliekančių bei laidojimo vietų skaičių taupančių laidojimo būdų.

Velionis, kaip ir priimta Lietuvoje, yra šarvojamas, su juo atsisveikinama, o po to jis palydimas į kremavimą. Artimieji urną su mirusiojo pelenais atgauna po 2-3 valandų.

Kremavimo tvarka

Kremavimas Lietuvos Respublikoje vykdomas laikantis 2007 m. gruodžio 20 d. priimto LR žmonių palaikų laidojimo įstatymo

Laidojantis asmuo kremavimo įmonėje užpildo nustatytos formos prašymą.

Kartu su prašymu kremuoti mirusiojo palaikus laidojantis asmuo kremavimo įmonei privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens, kurio palaikai kremuojami, mirties liudijimą;
 • laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę) arba leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje;
 • mirusiojo, kurio palaikus prašoma kremuoti, testamentą (ar kitą valios pareiškimo dokumentą), kuriame pareikštas sutikimas dėl jo palaikų kremavimo, jei toks sutikimas buvo pareikštas;
 • įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (jei laidojantis asmuo yra savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotas asmuo).Jei mirusysis nebuvo savo testamente (ar kitame valios pareiškimo dokumente) pareiškęs sutikimo dėl savo palaikų kremavimo, reikia pateikti:
  • santuokos liudijimą (jei laidoja sutuoktinis);
  • giminystės ryšį patvirtinantį dokumentą (jei mirusįjį laidoja artimas giminaitis);
  • rašytinį artimųjų giminaičių parašais patvirtintą susitarimą (ir apie tai pažymėti prašyme kremuoti palaikus), kad tarp mirusiojo artimųjų giminaičių nėra nesutarimų dėl palaikų kremavimo;
  • prokuroro rašytinį leidimą (jei prašoma kremuoti ekshumuotus žmogaus palaikus).
Psichologinė pagalba

Konsultuojančios tarnybos:

Jaunimo linija. Budi savanoriai konsultantai, tel. 8 800 28888, visą parą.

Vaikų linija. Budi savanoriai konsultantai, profesionalai 116 111. I-VII, 11:00 – 21:00

Linija Doverija (rusų kalba paaugliams ir jaunimui) Emocinę paramą teikia: savanoriai moksleiviai 8 800 77277 II–VI, 16.00 – 20.00

Pagalbos moterims linija. Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai 8 800 66366 I-VII, visą parą.

Vilties linija – Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai 116 123 I-VII, visą parą.

Krizių įveikimo centras. Konsultacijos teikiamos per Skype arba atvykus į Krizių įveikimo centrą (Antakalnio g. 97, Vilnius, http://www.krizesiveikimas.lt) 8 640 51555 I-V 16.00–20.00, VI 12.00–16.00

 

Emocinė parama internetu:

Vaikų linija. Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt Atsako per 2-3 darbo dienas.

Jaunimo linija. Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.jaunimolinija.lt/laiskai Atsako per 2 darbo dienas.

Vilties linija. Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt/contact.php arba vilties.linija@gmail.com Atsako per 3 darbo dienas.

Pagalbos moterims linija. Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt Atsako per 3 darbo dienas.

Psichologinės konsultacijos. Rašyti el. paštu: psyvirtual@psyvirtual.lt. Daugiau informacijos svetainėje: http://www.psyvirtual.lt Atsako per 2 darbo dienas.

Pagalba nusižudžiusių artimiesiems. Rašyti el. paštu: laukiam@artimiems.lt .

Pakeisti teksto dydį